Piramides in het oerwoud

Boek deze lezing

De beschaving van de Maya's in Midden-Amerika

In de jungle van Guatemala en Mexico vinden we een groot aantal verlaten steden. Ruim 1200 jaar geleden woonden hier machtige koningen met namen als Achttien-Konijn of Schild-Jaguar. Zij heersten over een bedrijvig en krijgshaftig volk: de Maya's. Eeuwenlang lagen de steden verborgen in de jungle. Niemand wist van deze bloeiende Maya-beschaving, waar beeldhouwers de geschiedenis van hun koningen vastlegden, astrologen de omloop van de planeten berekenden en de elite het mystieke balspel bijwoonde. Meer dan duizend jaar lang wist niemand van de grootse piramides, die door het oerwoud waren overwoekerd.
Tijdens deze lezing zullen o.a de volgende vragen over de Maya’s worden besproken. Hoe heeft deze Midden-Amerikaanse cultuur zich ontwikkeld? Hoe zagen de Maya-steden eruit? Hoe zagen de Maya’s de goddelijke wereld om hen heen? Waarom vreesden de Indianen voor het einde van de wereld toen de Spanjaarden in Amerika voet aan wal zetten? Aan de einde van de lezing zal kort worden ingegaan op het leven van de Maya-indianen nu.

Drs. Chris Houwman is historicus. Hij werkte o.a. als reisleider in Midden-Amerika en bezocht daar de belangrijkste Mayasteden.